Автори:
Bobby Angel
Дани Сулакова – Сулеймо

Шоколад

Лятна нощ на плажа в страна не далеч от края на света.
Руснака слизаше по стъпалата на клуба. Всички дами го оглеждаха от глава до пети – висок, рус, облечен в черен костюм. Всяка го желаеше, но никоя го нямаше.
Сред ослепяващите лазерни ефекти в центъра на дансинга се открояваше Кенийката. Тъмнокожа прелест в бяла прилепнала рокля. На високи токове с дълга катранена коса. Всяка нейна чупка в ритъма на танца беше знак за подвиг. Макар и обградена от богати ухажори, тя не беше притежание.
С непоколебими стъпки сред тъпата, Руснака се приближи до Кенийката. Обгърна я с танц. Около тях се освободи кръг от пространство. Никой не ги доближаваше с метри. Силата на нощта…
В миг се подчертаваха техните стъпки. В първият момент се вихреха, в следващия ги нямаше. И пак. И пак. И пак. Секундите мигом се превърнаха в часове.
Той я грабна на ръце. Тълпата им направи път. Сякаш всички бяха под хипноза. С едно премигване на лазерният лъч, те изчезнаха.
Озоваха се на плажа. Руснака я държеше вдигната, а Кенийката уви крака около кръста му. Езиците им се преплетоха. Сякаш искри хвърчаха с тази красота на различията.
Той повдигна роклята й. Само сантиметър-два. Тя не носеше бельо. Нежната й ръка откопча ципа на панталона му. Погали го от корен до глава. Сляха се.
Въздухът се променяше. Палмите наоколо се поклащаха в техния ритъм. Всяко нейно дихание, всяко негово помръдване носеха наслада от живота.
Постави я на шезлонга. Като див звяр разкъса бялата й рокля. Обгради я с нежни малки целувки цялата. Не пропусна място. Тя погали лицето му и провря палец в устата му. Засмука го. Обърна я по корем. Провря го рязко отзад. Тласъкът отвя косата й, прикри я в тъмнината на нощта.
Птиците не издаваха нито звук. Морето спря да се вълнува. Пясъкът се затопли.
Руснака я отпусна. Кенийката се вдигна на омекналите си крака. Вкопчи пръсти в косата му, захапа устните му и го бутна на пясъка. Свали сакото и ризата му. Бавно се наведе и подаде розата си. Той засмука страстно.
Звездите блестяха все по-силно. Кенийката ги гледаше, а те я съзерцаваха с удивително смирение. Сякаш светът се беше трансформирал в тези две тела.
Тя изстена. Устата на Руснака се напълни с любовта й. Кенийката се преви назад като черна кобила. Диви стонове пронизаха тишината.
Като шоколад и мляко, Кенийката и Руснака вплетоха телата си в едно…

Мляко

Устните им се преплетоха. Тя вкуси собствения си еликсир. Гривата й измете голото му тяло. Всяка негова клетка крещеше за нея. Мъжествеността му я търсеше като компас. Близна го съвсем леко. Руснака посегна да я приласкае, но тя му се измъкна.
Шоколадовата голота се понесе към морето, а то притихна при тази красота. Небето сменяше нюанси.
Обърна се подканящо към него и се гмурна. Руснака я търсеше с поглед. Сърцето му отброяваше нарастващата тревога. Затича се, призован от тази сирена. Усети как се плъзга около него. Тази игра му харесваше. Обичаше да ловува. Изчакваше търпеливо. Рязко посегна и Кенийката беше уловена. Черните й очи изстрелваха мълнии. Руснака пожела устните й, но тя го ухапа. Заболя го и я пусна. Устната му кървеше.
Затича се след нея и я повали. Заби жезъла си в нея до край. Кенийката зарови пръсти в пясъка. Милиони песъчинки се завихриха около тях. Настана пълна тишина. Като жреци на езически ритуал. Той – рус бог, тя – черна магьосница.
Руснаха не бързаше. Наслаждаваше се на всеки миг на това сливане.
Последен мощен тласък и млякото му се разля по шоколадовата й кожа. Размазваше го с огромно удоволствие върху красивите й гърди.
Небето надвисна над тях и заваляха звезди. Гръмотевица раздра безоблачната нощ. Светкавица заслепи Руснаха.
Премигна няколко пъти, огледа се. Беше на дансинга. Танцуваше, а Кенийката беше притисната плътно в него. Роклята й беше непокътната…
Шоколадовото изкушение го целуна страстно, обърна се и се стопи в морето от хора. Само капка кръв на устната напомняше на Руснака, че не всичко е било сън.

Реклама