Стой стара слава,
Господа славейте моя дружина. Амин!
Що сме път пътували, друм друмували,
колу нощ, полунощ, враня коня уморили,
осмян китки потрушили,
за да стигнем този наш стар станиник доминик.
Ний мислим, че ще го заварим зъл,
сърдит човек, наеден и напит.
Ний не го заварихме зъл, сърдит човек,
а най го заварихме дип и добър човек.
На златна трапеза стоеше,
ядеше, пиеше и на Бога се молеше.
О, мой Боже, мили Боже,
защо не ми изпратиш добри гости коледари.
И Бог молбата му чу,
че му изпрати добри гости коледари.
От далеч потропали, от близо похлопали.
Че стана, бръкна в коюн джобове и извади китка ключове,
и отключи златна ракла,
та извади добри дари, добри дари вит превит краваи.
На кравая дукато, сребро и злато.
Бога славяйте, моя дружино. Амин!

Реклама