Какъв ми се глас зачуло.
Зелена гора лилянова.

Дали вятър гора ломи?
Зелена гора лилянова.

Или змия ламя гони?
Зелена гора лилянова.

Нито вятър гора ломи.
Зелена гора лилянова.

Нито змия ламя гони.
Зелена гора лилянова.

Най е било добър юнак.
Зелена гора лилянова.

Добър юнак с добра коня.
Зелена гора лилянова.

Той си гони сур елена.
Зелена гора лилянова.

Елен бяга през два дола.
Зелена гора лилянова.

Юнак бяга през три дола.
Зелена гора лилянова.

Като го гони – настига го.
Зелена гора лилянова.

Настига го, улавя го.
Зелена гора лилянова.

Отговаря сур елена.
Зелена гора лилянова.

Не съм елен за стигане.
Зелена гора лилянова.

За стигане, за улавяне.
Зелена гора лилянова.

Най съм елен от кошута.
Зелена гора лилянова.

От кошута първескиня.
Зелена гора лилянова.

Наздравейте от добър юнак.
Зелена гора лилянова.

Реклама