Малка мома двори мела.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Със два стръка босилкови.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Двори мела сълзи рони.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Де я съзря по-голям братец.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Ой та тебе малкай моме.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Кат ги метеш равни двори.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Защо рониш бистри сълзи?
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Дали ти е домъчняло?
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Или ти е дотежало?
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Отговяря малка мома.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Нито ми е домъчняло.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

А най ми е дотежало.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

От тез пусти женелари.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Едни сядат, други стават.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Едни влизат, други излизат.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Наздравейте от малка мома.
Равно ле момнеле
равни ми двори.

Реклама