Today marks two years of the construction of my personal online home. Thank you WordPress, few regular readers and my narcissistic ego for the shared creative and experimental moments in the global network! And because I still love to swim in new waters, you never know what will come out of the blogabushes.
For more breaking close meetings follow me on Facebook and Twitter. :)

Днес се навършват две години от построяването на моя личен онлайн дом. Благодаря на WordPress, малкото редвони читатели и нарцистичното си его за споделените творчески и експериментални моменти в глобалната мрежа! И тъй като все още обичам да плувам в нови води, никога не се знае какво ще изскочи от блого-храстите.
За повече опасно близки срещи ме следете във Facebook и Twitter. :)

Реклама