Автори: Bobby Angel и Светозар Христов
Текст за песен в английски и български вариант

THIS IS THE WAY WE’RE BURNING

This is the way I’m falling down
And I’m hurting so much
Now I’m just a shaddow in your eyes
But yet a minor piece of you
But I know we are alive
Together, burning lights
We can’t stand one without the other
Like the day and night…

This is the way we’re burning
more and more
This is our world we’re turning
upside down
This is how we keep falling
falling back
This is our life we’re throwing
blow the wind

But there is a way I’m rising up
And my wounds are healing,
Now I’m selfless and evil
You must run away, hide from me
Oh, yes, I know I’m alive
Whether you’re on my side
But I give you a choice
Just a final one…

МОГА ДА СЪМ СВОБОДЕН

Пропадам в бездънна пропаст аз,
стени от кал и лед,
черно небето се взира,
дъжд обилен върху мен.
А жив съм още знам,
забравен, застарял,
безмълвен скачам нагоре и политам,
с крила черни…

Искам да съм свободен
вече пак
Мога да съм свободен
тук и пак
Искам да съм свободен
вече пак
Тичам и съм свободен
тук и пак

Сиви са дните и съм сам,
като ранена птица,
ветровете ме гонят,
притискат ме надолу те.
Но дори във вечен храм,
изгубен сред мъгли,
ще открия ли теб, не знам,
погубен завинаги…

=== 10.06.2014 ===

Реклама