Летят си облаците и се реят,
същества на огнената жар,
ах, колко просто си живеят,
безгранично в техния пожар.

Дълго взирах се във тях,
близки чувствах ги дори,
но моя облак не познах,
облакът на моите мечти.

=== 17.09.2014 ===

Реклама