В предпразничният сезон е време за добри думи и дела. Затова реших да споделя едно поздравително писмо, което получих преди има-няма половин година.

Седмица след приключването на Секул Добруджански до входа на местния здравен пункт ме спря възрастна жена и ми подаде лист с думите „Аз вече само това мога да направя, но ти продължавай накъдето си тръгнал“.
Познавам жената като баба Петранка – пенсионирана детска учителка и поетеса. Думите й върху листа отразяват оценка върху постигнатото в читалището за последните няколко години. Ето какво гласят те:

2 юни 2018 г. – ден на етническият фолклор.
В този ден секуловци ще покажат и докажат, че за празника и за песента граници, етнос и религия няма. Има само толерантност и любов.

Песен, любов и доброта ще спасят света.
Да се случи всичко това имат голяма вина Николай Илиев – председател на читалището и нашият млад секретар Божидар.
За стореното от тях благодарим и с акростих Божидар ще поздравим.

Борбен
Оправен
Жизнен
Истински
Добър
Амбициозен
Работлив

Това е Божидар според този акростих, който аз му подарих.
Божидаре, всеки знае, че си рокаджия по душа, но не забравяй никога българската музика и песен, тя прави живота ни по-хубав и по-лесен.

В село Секулово от Бог забравено и от държава изоставено не се делим на българи, турци и роми – не сме българи, ние сме народ жадуващ по-добър и щастлив живот.

Честит празник, читалищни деятели, на радостта и песента ваятели!
Поздрав за всички самодейки-песнопейки, независимо от произход, религия и етнос, ние сме едно – България.

Петрана Н. Георгиева

Благодаря ти, бабо Пепи!
Радвам се, че макар рядко все още се намират добри хора като теб, които вдъхват кураж и позитивизъм у мен и други като мен. Ти си истински бунтар, макар на 80+ години. Бъди здрава и жевей дълго!

Реклама